O nama

Gradnja Beton ING

O nama

Osnovani smo 15. februara 1999. godine i od tada pa sve do 2013. godine poslovali smo kao GRAĐEVINSKA RADNJA  “Gradnja Beton“ .

2013. godine prelazimo u Društvo sa ograničenom odgovornošću “Gradnja Beton“.

Naša uza specijalnost je izgradnja stambeno-poslovnih objekata na području Valjeva i Divčibara, kao i izvođenje radova za treća lica.

Sa iskustvom dužim od 20 godina do  sada kao investitori i izvođači imamo izgrađenih 15 stambeno-poslovnih zgrada – 350 stanova i 15 poslovnih jedinica.
Kao izvođači za treća lica do 2013. godine izgradili smo više stotina stambenih i poslovnih objekata.

Pored te osnovne delatnosti bavimo se proizvodnjom i prodajom betona.Posedujemo opremu za transport betona, pumpu za beton dužine 34 metra, kao i mikser pumpu dužine 24 metra.

Gradnja Beton ING ima preko 20 godina iskustva u građevini

Osnovani smo 1999. godine kao građevinska radnja, da bismo 2013. godine prerasli u građevinsko privredno društvo.

0

Godine iskustva

0

Stambeno-poslovnih objekata

0

Stanova

0

Poslovnih jedinica

064 340 42 14

Trenutno gradimo 2 objekta:

U izgradnji

Ulica Pop Lukina

Stambeno poslovni objekat u Valjevu

Green Hills

Stambeno poslovni objekat na Divčibarama